Ring

General Electric

Ар­ти­кул Но­мен­кла­ту­ра ₽ с НДС

Ав­то­лам­пы го­ло­вно­го све­та на 12V (General Electric)

12896 H1 12V 55W P14,5s Megalight Plus бли­стер 1 лам­па 62.93
17465 H1 12V 55W P14,5s Extra Life ком­плект 2 лам­пы 103.18
19685 H1 12V 55W P14,5s Extra Life бли­стер 2 лам­пы 124.70
19758 H1 12V 55W P14,5s Megalight Plus (+50%) бли­стер (2 лам­пы) 198.86
34742 H1 12V 55W P14,5s All Day 28.80
34874 H1 12V 100W P14,5s Rally 39.10
34875 H1 12V 100W P14,5s Rally 67.32
90761 H1 12V 55W P14,5s Sportlight компл. 2 лам­пы 172.51
90900 H1 12V 55W P14,5s Sportlight 4200K компл. 2 лам­пы 199.08
92420 H1 12V 55W P14,5s Euro Blue 96.19
93625 H1 12V 55W P14,5s Megalight Plus (+50%) компл. 2 лам­пы 112.10
99668 На­бор H1 12V 55W P14,5s Sportlight +50% (2 лам­пы H1+2 лам­пы W5W) 129.74
34876 H3 12V 100W PK22s Rally 42.84
93361 H4 12V 60/55W P43t Megaligt Plus (+60%) 191.55
84489 МО­ТО лам­па H4 12V 60/55W P43t 158.40
90901 H4 12V 60/55W P43t Sportlight 4200K компл. 2 лам­пы 253.44
84491 МО­ТО лам­па H7 12V 55W PX26d 166.32
90902 H7 12V 55W PX26d Sportlight 4200K компл. 2 лам­пы 229.10
92565 H9 12V 65W PGJ19-5 200.38
18256 H9 12V 35W PGJ-19 бли­стер 1 лам­па 179.06
12905 H10 12V 42W PY20D 105.62
12320 (93027328) H27W/1 12V PG13 бли­стер 80.35
12320 (93027328) H27W/1 12V PG13 (кар­тон) 66.46
20044 D2R (ксе­нон) 35W P32D-3 5100K 594.43

Ав­то­лам­пы до­пол­ни­тель­но­го ос­ве­ще­ния на 12V (General Electric)

17137 T4W 12V BA9s бли­стер 2 лам­пы 39.38
77059 T4W 12V BA9s Extra Life 10.01
37900 T4W 12V BA9s 7.70
17308 R5W 24V BA15d 10.80
17256 R10W 12V BA15s 8.14
37899 R10W 12V BA15s 9.86
45684 R10W 12V BA15s Sportlight 8.14
45337 R10W 12V BA15s Sportlight 8.78
77052 R10W 12V BA15s Extra Life 8.64
73600 10W 12V SV8,5 35 мм 22.90
27771 C5W 12V SV8,5 35 мм 7.85
27788 C5W 24V SV8,5 41 мм 6.84
93436 C10W 12V SV8,5 31 мм 25.13
27803 18W 12V SV8,5 41мм 8.14
35452 W3W 12V W2,1x9,5d бли­стер 2 лам­пы 39.96
21512 WY5W 12V W2,1x9,5d 11.52
90199 WY5W 12V W2,1x9,5d бли­стер 2 лам­пы 39.74
76091 WY21W 12V WX3x16d бли­стер (2 лам­пы) 140.90
93438 1,2W 12V B8,5d black 25.99
93659 2W 12V B8,5d green 20.02
93660 2W 12V B8,3d white 18.86
77053 H6W га­ло­ген 12V BAX9s Extra Life 24.41
38849 H6W 12V BAX9s га­ло­ген 47.66
34926 H10W 12V BA9s га­ло­ген 48.10

Ав­то­лам­пы го­ло­вно­го све­та на 24V (General Electric)

38659 H3 24V 100W PK22s 59.04

Ав­то­лам­пы до­пол­ни­тель­но­го ос­ве­ще­ния на 24V (General Electric)

61485 T4W HDL 24V BA9s 8.35
77336 R5W HDL 24V BA15d 9.86
77342 R10W HDL 24V BA15s 11.66
17238 15W 24V BA15s 10.22
77097 P21W 24V BA15d HS 11.23
17223 P21W 24V BA15d 9.50
17225 P21W 24V BA15d Heavy Duty 10.73
99604 P21W 24V BA15s HS бли­стер 2 лам­пы 48.31
65680 W5W 24V W2,1x9,5d 14.62
65830 W3W 24V W2,1x9,5d 16.92
27380 3W 24V BA7s (по 10 шт/уп) 13.03
27795 10W 24V SV8,5 7.85

Прайс на ав­то­лам­пы General Electric. ООО «СТАТУС‑АП», г. Москва. +7 499 7531873

Philips

NARVA

Nord YADA

Longtek